Balanssızlık düşürme oranı nedir?

Balans makinası donanımı, balanslaması yapılan iş parçasının balanssızlık seviyesini belirtmektedir. İyi bir balanslama sistemi bir balanssızlık değeri ölçer ve parça üzerinde, gösterilen bu değere eşit miktarda düzeltme değeri uygulandıktan sonra (ağırlık koyma veya azaltma) kalan balanssızlık miktarı ilk verilen değerin %90- %95 daha azı olmalıdır. Örneğin; ilk belirlemede balans makinesi belirtilen noktada 50 gram verdiğinde, o 50 gram ağırlık belirtilen noktaya eklenir ve kalan balanssızlık değeri okunur. Makinenin gösterdiği değer 5 gram veya daha az ise bu durumda balans makinasının “balanssızlık düşürme oranı” yaklaşık %90 dır. Daha detaylı bilgi için ISO 1940, 2193 standartlarını inceleyiniz.DİĞER SORULAR