Farklı balanslama hızları farklı balanssızlık değerleri verir mı?

Balanssızlık bir vektör ve balanslanan iş parçasının geometrisine bağlı olan fiziksel bir niceliktir. Deforme olmayan ve sabit halde kalan bir malzemede tüm devir hızlarında aynı değerdedir. Yüksek kalite sert yataklı balans makinalarında, farklı hızlarda ölçülse de, balanssızlık değer ve açısı izin verilen aralıkta bulunacaktır. Elektronik aksam (diyelim ki +/- 15 V) düşük voltajlarda çalıştığından beri, eski makinelerde düğmeler ve işaretleyiciler ile sonuçlardaki değişimler bertaraf edilmeye çalışılmıştır. Farklı hızlarda +/- %5 arasında bulunan değer değişimi kabul edilebilir limitlerdedir ve bu makine “çok iyi ve hassas bir sistem” olarak sınıflandırılabilir.DİĞER SORULAR