WhatsApp +90542 354 68 39

Bakış Açımız

MBS Balans Sanayi 30 yılı aşkın bir süredir denge sanatı icra etmektedir.

EYLEMİN MÜKEMMELLİĞİ DENGEYİ SAĞLAR

Balans makinaları üretimi ve balans servisi konusunda sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimle MBS Balans Sanayi 25 yılı aşkın bir süredir denge sanatı icra etmektedir. MBS Balans Sanayi’nin güçlü yapısı ile sahip olduğu saygınlık ve marka imajı; yeni fikirler fark yaratan hizmet anlayışının sağladığı sektörel üstünlükten gelir. 

Ulusal ve uluslararası pazarlara dönük faaliyetlerde geleceğe dönük geniş vizyonuyla odaklandığı hedeflere ulaşmada en uygun refleksleri üretebilen MBS Balans Sanayi, başarılı AR-GE yatırımları, yüksek üretim kapasitesi ve istikrarlı büyümesi ile sektördeki yerini kararlı bir şekilde güçlendirmektedir.

Faaliyet alanlarını sürdürülebilir büyüme stratejileri ile geliştiren, sürekli yatırım ve inovasyon ile hizmet sunan MBS Balans Sanayi; çalışanlarından ve iş ortaklarından aldığı güç ile ürün ve hizmetlerini sunmaktadır.

DÜNÜ DÜŞÜN, BUGÜNÜ GÖR, YARINA GÖRE ÜRET...

AR-GE çalışmaları ile geliştirdiği ürünlerin sunduğu yüksek performansa dayalı üretim anlayışı MBS Balans Sanayi’nin dünü düşünen, bugünü fark eden, yarını görebilen vizyonel yapısından gelir.

 Uzun yıllardır Türkiye ekonomisinin lokomotif kuruluşlarından biri olarak değişen beklentileri karşılayacak şekilde hızlıca aksiyon almayı başaran MBS Balans Sanayi, uzun vadeli stratejilere odaklanarak hizmet sunar.

 MBS Balans Sanayi, kurumsal bir yapı altında toplanan örgütlenme yapısı ile büyüme ve gelişme hedefli hizmetler sunar.

 Farklılıklar yaratarak kalıcı üstünlükler sağlamak hedefi ile hizmet sunan MBS Balans Sanayi, rekabetçi ve sürdürülebilir çözümler için yeni fikirleri yaratacak ve uygulamaya koyacak nitelikli insan kaynağı ile çalışır.

Katılımcı yönetim anlayışı, çalışanlarının sahip olduğu kurum bağlılığı, sektörel gelişmelere hızlı entegre olan kurum içi eğitim yapısı ile kurgulanan çalışma prensibi ile MBS Balans Sanayi, insan kaynağı gücü ile rekabet etkinliği arttırmaktadır.

KALİTEDE ve YÖNETİMDE DENGEYE İNANIYORUZ

MBS Balans Sanayi, üretim ve hizmet aşamalarında sıfır hata hedefi ve koşulsuz müşteri memnuniyeti için çalışarak, kalite çıtasını sürekli yükseltmekte, faaliyet gösterdiği sektördeki en iyi uygulamaları takip etmekte ve her zaman daha iyisini hedefleyerek sistemine entegre etmektedir.

Değişen koşullara hızlı uyum yeteneği ile müşteri taleplerine hızlı cevap veren MBS Balans Sanayi; geniş servis ve bakım hizmetini 7/24 kesintisiz sunar.

Satış ve satış sonrası servis hizmetleri ile artan müşteri memnuniyetinde hayata geçirdiği AR-GE projelerinin büyük önemi bulunan MBS Balans Sanayi, üretim gücünü tüm çalışanlarından almaktadır. Sürekli daha iyi hizmet için karşılıklı güven, saygı, katılım, adalet ve işbirliği ilkelerine önem veren MBS Balans Sanayi, çalışanları ile büyük bir aile olarak, hedeflerine odaklı, coşku ve keyifle çalışır.

MBS Balans Sanayi, çevre standartlarını yasal zorunlulukların ötesinde oluşturur ve uygular. Sürdürülebilir faaliyetlerin geleceğe yapılan en doğru yatırım olduğunun bilincinde olarak çalışan MBS Balans Sanayi, ürün ve hizmetlerinin olumsuz çevre etkisini azaltmak için daha az hammadde ve yardımcı madde, enerji ve su kullanımı konusunda hem yeni teknoloji yatırımları, hem de yeşil satın alma ile daha doğa dostu ürünleri kullanır. Çevresel performansını sürekli iyileştirmek için faaliyetlerinin tümünde, önleyici yaklaşımları benimser. Çevresel riskleri belirler ve yönetir.

DETAYDAN BÜTÜNE UZANAN MÜKEMMELLİK ANLAYIŞI...

Her zaman müşteri beklentisinin üzerinde ürün sunmaya ve hizmet etmeye odaklı çalışan MBS Balans Sanayi, sektörel çözümlerde ihtiyaçları belirlerken daima satır aralarını okumayı ilke edinmiştir.

Yenilikçi ve yaratıcı yönü ile hizmet verdiği sektörün güçlenerek büyümesine katkı sağlamak için sunduğu 7 gün 24 saat servis hizmetleri ile müşterilerini en önemli varlığı olarak gören MBS Balans Sanayi, DNA'sında “Koşulsuz Müşteri Mutluluğu” prensibi taşır.

Detaylarda yatan ayrıntıların bütünde mükemmelliği oluşturduğunu bilinciyle, yenilikçi üretim çalışmaları ile sektörel ihtiyaçlara yönelik çözümler sunan MBS Balans Sanayi, üretim kabiliyetlerini sürekli geliştirerek ürünler sunar. Sektörel gelişim ve değişimlere hızlı entegrasyon ile yenilikçi ürün gamını sürekli geliştirir.

Entegre üretim anlayışı ve yatırım odaklı yaklaşımı ile hizmet verdiği sektörlere katma değer yaratan MBS Balans Sanayi, her geçen gün ürün gamını genişleterek yatırım stratejisi doğrultusunda çalışmaya devam etmektedir.