İş parçasını toleranslar içinde olacak şekilde balansladık. Montaj sırasında titreşim seviyelerimiz istekleri karşılamıyor. Sebebi nedir?

Dinamik balans dönen kütlede vibrasyon oluşmasının ana sebepleri olan santrifüj kuvvetini ve bileşke çiftini azaltmak için dönen kütlenin ağırlık merkezini dönüş ekseni ile aynı hizaya getirme işlemidir. Bu durumda 20 mikro metre delik ara payı olan adaptör kullanabilir ve montaj takımını G6.3 sınıfında balanslarız. Bu durumda montaj grubunuz tekrar monte edildiğinde G15 veya G20 sınıfında balans kalitesine sahip olacaktır. Böylece yerine monte edilmiş parça için kalite sınıfı içinde bir balanslama değil balans makinesinde elde edilmiş balans değerlerine sahip olacaktır. Buna benzer olarak, kullanılan rulmanların kalitesi de önemli rol oynayacaktır. Doğru sonuçlar için hem balans makinesi hem de kullanılan ekipmanın kaliteli olması önemlidir.DİĞER SORULAR